Gå hovedinnhold

Langvarig eng - muligheter og begrensninger

I dagens melke- og kjøttproduksjon kreves det høye engavlinger, god fôrkvalitet, lave produksjonskostnader og minst mulig miljø og klimapåvirkninger. Dette krever god kunnskap om engas jordfysiske tilstand og vedlikeholds- og fornyingsmetoder med og uten pløying. NIBIO (LONGTERMGRASS og FôrEff) i samarbeid med Grovfor 2020, inviterer til fagseminar på Særheim den 29. mars 2017.
Start 29.03.2017 kl. 10:00
Slutt 29.03.2017 kl. 16:00
Sted Veksthusloftet, Særheim

Påmeldingsfrist: 15. mars. Påmeldingsskjema.
Kontaktperson: Therese Mæland

 

Program

10:00 - 10:05 Velkommen. V/ Ragnar Eltun, NIBIO.

10:05 – 10:20 Langvarige engforsøk i regi av NIBIO. V/ Ievina Sturite, NIBIO.

 

Jord og jordpakking

10:20 – 10:40 Verknad av køyring på engavling og jordfysiske forhold. V/ Synnøve Rivedal, NIBIO.

10:40 – 11:00 Verknad av køyring, gjødsling og frøblanding på avling, botanisk samansetjing, fôrkvalitet, nitrogen-opptak og -fiksering i eng. V/ Tor Lunnan, NIBIO.

11:00 – 11:25 Langvarige engforsøk på Særheim og Fureneset; jordfysiske undersøkingar. V/ Hugh Riley, NIBIO.

11:25 – 11:55 Langvarige engforsøk på Særheim og Fureneset; avlingsdynamikk, fôrkvalitet og  botanisk sammensetning gjennom år. V/ Ievina Sturite og Arne Oddvar Skjelvåg, NIBIO.

11:55 – 12:15 Jordforbetring på myr. V/Samson Øpstad, NIBIO.

 

12:15 – 13:00 Enkel lunsj

 

Forbedring og fornying av eng

13:00 – 13:20 Fornying av eng – utfordringer spesielt knyttet til eldre eng. V/Lars Nesheim, NIBIO.

13:20 – 13:40 Jordløsning i eng og korn. V/ Truls Hansen, Kverneland.

13:40 – 13:55 Tiltak mot jordpakking (lufting og piggtromling). V/Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland-Agder.

13:55 – 14:10 Direktesåing av ett- og toårig raigras og direktesåing i eldre eng som alternativ til glyfosfat og pløying i kampen mot kveke. V/Ragnvald Gramstad, NLR Rogaland.

14:10 – 14:30 Planmessig vedlikeholdssåing fra første engår for å forlenge engas levetid; erfaringer fra nyere forsøk og FôrEff-prosjektet. V/Mats Höglind, NIBIO.

14:30 – 15:20 Feltbesøk - langvarige engforsøk på Særheim.

 

15:20 – 15:30 Kaffepause

 

15:30 – 15: 50 Ulike fornyingsstrategier i eng; resultater fra GrateGrass-prosjektet. V/Kirsten Tørresen, NIBIO.

15:50 – 16:00 Oppsummering og vel hjem