Gå hovedinnhold

Kvalitetskorn til mat - muligheter i norsk sortsmateriale 2017

NORSØK, NIBIO og Graminor inviterer til markdag og fagmøte i Nord-Trøndelag. Tema for dagen er prosjektet: Kvalitetskorn til mat - muligheter i norsk sortsmateriale («Kvalitetskorn»)
Start 18.07.2017 kl. 09:45
Slutt 18.07.2017 kl. 15:00
Sted Lyng gard, Verdal og Bjerkem gard, Steinkjer, Nord-Trøndelag

Til gardbrukere og andre med interesse for økologisk korndyrking og korn til mat:


Fra kl. 9:45: Ankomst på garden Lyng, adresse Gjermund Haga, Vukuvegen 262, 7656 Verdal.

10:00-10:15: Gjermund Haga orienterer om drifta på garden og erfaringer med økologisk korndyrking.

10:15-11:00:  Forsøksfelt med 25 linjer og sorter av vårhvete. Ingrid Gauslaa, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, og Jon Arne Dieseth, Graminor, kommenterer vekst, utvikling og forskjeller.

11:00-11:30: Vi forflytter oss til garden Bjerkem i Henning, adresse Torunn Hernes Bjerkem, Bjerkem, 7728 Steinkjer.

11:30-12:15: Befaring på forsøksfeltet, Ingrid og Jon Arne presenterer og kommenterer feltet.

12:30-13:30: Lunsj med presentasjon av økologisk korndyrking på Bjerkem og Gullimunn AS.

13:30-14:15 Hvis målet er korn, mel og brød som fremmer god ernæring og sunn helse; hvordan skal vi da gå fram i foredlingsarbeidet med nye hvetesorter? Foredrag ved Dr. Anne Kjersti Uhlen, NMBU.

14:15-15:00: Diskusjon rundt Anne Kjersti Uhlen sitt innlegg

Prosjektet «Kvalitetskorn» (2016-2018) vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst. I feltforsøk i Trøndelag 2017 og 2018 prøver vi ut 25 eldre sorter og lovende nye linjer sammen med aktuelle referansesorter, på to gårder nær Steinkjer. Kornet vil bli undersøkt for bakekvalitet, blant annet gjennom testbaking.

Vi håper å få fram ideer til forsterket samarbeid, og nye prosjekt.


Ingen deltakeravgift, men av hensyn til servering må vi ha en påmelding per sms til tlf 40479962 (Anne-Kristin Løes) seinest 11. juli. 

Maks antall deltakere er 30 .

 

Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO og Graminor, og støttes av Landbruksdirektoratet, foregangsfylke korn (FMLA Hedmark og Oppland) og FMLA Nord-Trøndelag.