Gå hovedinnhold

Kurs om kystlynghei som utvalgt naturtype

Kystlynghei er en utvalgt naturtype i henhold til naturmangfoldloven. Hva betyr dette i kommunens saksbehandling? NIBIOs fagavdeling for kulturlandskap og biomangfold inviterer til kurs for kommunale saksbehandlere.
Start 30.05.2017 kl. 08:30
Slutt 30.05.2017 kl. 16:00
Sted Rørvik, Vikna kommune

I kystkommunene kan det være mye areal som er kystlynghei, eller likner på kystlynghei. I henhold til naturmangfoldloven skal vi ta særlig hensyn til utvalgte naturtyper ved vurdering av de miljørettslige prinsippene (NML §§ 8-12). Dette må kommunen ta stilling til både i plansaker og enkeltsaker innenfor landbruk og miljø.

Kurset er derfor tilpasset saksbehandlere innenfor både plan, landbruk og miljø. Kurset er en del av opplæringen i naturmangfoldloven. Vi ser nærmere på følgende tema:

  • Hva er kystlynghei?
  • Hva er utvalgt naturtype kystlynghei?
  • Hvilke hensyn kreves for å ta vare på kystlynghei?

Dagen består av teori inne først og befaring ute i felt. Målet er å gi en god basis i hva kystlynghei er og hvor grensene går mellom intakt kystlynghei og kystlynghei som er gjengrodd eller ødelagt på annen måte.

Kursholdere er Line Johansen og Annette Bär fra NIBIO. De har kartlagt kystlynghei på kysten av Trøndelag i flere år. I 2016 gjennomførte de en større kartlegging i Vikna og kjenner derfor områdene her godt.

Kurset er åpent og gratis for kommunale politikere og saksbehandlere. Lunsj er inkludert.

 

Påmeldingsfrist: 10. mai 2017, kl. 23.59.

Mer om kurset og påmelding her.