Gå hovedinnhold

Frø- og planteforsyning i det grønne skiftet

NordGen Skog inviterer til temadag 2017, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Skogfrøverket.
Start 21.03.2017 kl. 09:30
Slutt 21.03.2017 kl. 16:00
Sted Sem gjestegård, Asker

Gjennom Skogmeldingen (Meld. St. 6 2016–2017) og klimatiltak i skog, er det nå duket for et taktskifte for skogplanteforedling, planteproduksjon og skogkultur i Norge. Hva innebærer dette for skognæringen og for bærekraftig skogplanteforedling i lys av klimaendringene. Hva er status for tiltakene som iverksettes, og hvordan løser vi utfordringene på kort og lang sikt?

Lenke til fullstendig program og påmelding

Påmeldingsfrist: 1. mars 2017.

 

Mer informasjon om tidligere temadager i NordGen Skog finner du her: http://www.nordgen.org/index.php/skand/content/view/full/783

Velkommen!