Gå hovedinnhold

Bygging på matjord - ressursbruk på krita

Velkommen til nasjonal jordvernkonferanse. Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for den jorda som finnes.
Start 07.06.2017 kl. 09:30
Slutt 07.06.2017 kl. 15:00
Sted Ingeniørenes Hus, Oslo

Prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg tas. Dette berører oss alle. I jordvern-strategien vedtatt av Stortinget i 2015, står det at omdisponering av matjord maksimalt kan være 4000 dekar årlig innen 2020. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Men hvordan skal det skje? I 2015 ble mer enn 6000 dekar omdisponert, dette er ressursbruk på krita. Hvem bestemmer virkemidlene, og hvilke er de?

Jordvernforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Programmet for dagen spenner fra det internasjonale til det nasjonale perspektivet. Luca Montanarella gir oss globalt overblikk fra sitt ståsted som representant for EUs jordvernekspertise, FNs klimakonvensjon og FAOs arbeid for bærekraftig forvaltning av jordressursen.

Sveits er i ferd med å utvikle en strategi for bærekraftig bruk av jordressursene. Fra det sveitsiske miljødirektoratet kommer dr. Bettina Hitzfeld for å fortelle om deres arbeid.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil belyse situasjonen her til lands, sammen med flere sentrale norske politikere.

Store utbyggere som Bane Nor og Statens Vegvesen forteller hvordan de tar hensyn til jordvern i sine prosjekter.

Vi har satt sammen et spennende program for å skape engasjement, refleksjon og debatt.

Velkommen!

Meld deg på konferansen her

Inkludert i konferansepakken på kr 750,- er lunsj og kaffe.
Vi har noen plasser for studenter til redusert pris, kr. 500. Begrenset antall, først til mølla.

Påmeldingsfrist: 31. mai.

Kontaktperson: Toril Wikesland

jord_forskning_no_beskj.jpg